Programmanieuws

Gemeentesecretaris Marjolein Plantinga vertrektGemeentesecretaris Marjolein Plantinga vertrekt
 
De gemeente Krimpenerwaard moet op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Marjolein Plantinga,in 2014 gestart als kwartiermaker voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard en sinds 1 januari 2015 werkzaam als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Krimpenerwaard vertrekt per 15 januari 2020 naar de gemeente Emmen. Als hoogste ambtenaar was zij de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ook gaf zij leiding aan de ambtelijke organisatie.
 
Onder haar leiding is de samenvoeging van vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard tot stand gebracht. Door deze herindeling is de bestuurskracht aanzienlijk versterkt. Daarnaast is de gemeentelijke organisatie verder geprofessionaliseerd en de dienstverlening op een hoger plan gebracht.

Burgemeester Roel Cazemier: “Marjolein heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de vorming van onze gemeente tot wat deze nu is. Zij heeft veel betekend voor het college, de ambtelijke organisatie. Ze is een goede strateeg en weet mensen en partijen bij elkaar te brengen. Het college van B&W betreurt het vertrek van Marjolein Plantinga, maar gunt haar deze mooie kans om in een grotere gemeente in een heel andere regio een nieuwe uitdagingen aan te gaan.”
 
Marjolein Plantinga: “Toen ik in 2014 begon stonden we aan de vooravond van de samenvoeging van vijf gemeenten en de K5-organisatie. Er was enorm veel te doen. Samen met alle medewerkers en het bestuur is er keihard gewerkt om te bereiken waar we nu staan. Ik heb hier in Krimpenerwaard  met heel veel plezier gewerkt. Ik ben er trots dat ik met zoveel zeer betrokken en deskundige medewerkers en collegeleden heb mogen samenwerken.  
Er is een hoop ambitie en ontwikkelkracht in de organisatie en bij het gemeentebestuur. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ambities voor de inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente Krimpenerwaard tot uitstekende resultaten leiden. Dat is namelijk de kracht van Krimpenerwaard.
Ik wens medewerkers, bestuur en alle inwoners en ondernemers alle goeds toe en een mooie toekomst samen.”
 

Onderwerpen