Programmanieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks: blij met steun vogelopvang BotlekPartij voor de Dieren en GroenLinks: blij met steun vogelopvang Botlek
 
 – Zuid-Holland heeft financiële steun toegezegd aan de opvang en schoonmaak van de vele met olie besmeurde vogels door de recente olieramp in de Rotterdamse haven. Dit na mondelinge vragen van GroenLinks en Partij voor de Dieren.
 
Vanwege een aanvaring van een schip van rederij Odfjell met een steiger, is meer dan 200 miljoen stookolie terecht gekomen in de Rotterdamse haven. Deze olieramp heeft, naast miljoenen euro's schade, ook geleid tot vele honderden met olie besmeurde dieren, waaronder vogels en zeehondenpups. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de provincie meer verantwoordelijkheid moet nemen om dieren in nood hulp te verlenen. De provincie heeft aangegeven financiële steun te willen verlenen, ook al is ze formeel niet verantwoordelijk. 
 
Na de ramp zijn vele besmeurde dieren door vrijwilligers uit het water gehaald en naar de wildopvang Vogelklas Karel Schot gebracht. Getrainde vrijwilligers zijn sindsdien bezig om de honderden vogels schoon te maken. Er werd een tijdelijke stop gezet op het redden van vogels vanwege capaciteitsgebrek bij de wildopvang.

Later is een extra tijdelijke noodopvanglocatie van Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering in gebruik genomen. ‘Het blijft onzeker of er genoeg capaciteit is om ongeveer 1.000 vogels op te vangen’ aldus Bart Canton, statenlid Partij voor de Dieren. ‘Daarom zijn we blij dat er een toezegging is gekomen en dat de provincie haar verantwoording neemt voor het verlenen van hulp aan dieren in nood.’

Berend Potjer van GroenLinks sluit zich daar bij aan: 'Ik ben heel blij mee met deze toezegging. De lekkage van het schip van Odfjell heeft een grote impact op de natuur in dit gebied, goed dat de provincie helpt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken'

 

Onderwerpen