Organisatie

Stichting Regionale Omroep Gouwestad

 

De Stichting Regionale Omroep Gouwestad - kortweg RTV Gouwestad - is de officiëel erkende lokale omroep voor Gouda.


ANBI verantwoording
 
De Stichting Regionale Omroep Gouwestad te Gouda is een ANBI instelling.
 
Zij staat daartoe bij de belastingsdienst geregistreerd onder RSIN 8054 18192
 
Adres:   Lange Groenendaal 48
            2801 LT Gouda
Tel:       0182- 522500
 
 E.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Website: www.gouwestad.nl
 
Bestuur

P. den Boer, voorzitter 
H.J.R. Hoogmoed
H.E. Tuinhout, secretaris
H.J.M. Grooten, penningmeester
B. Schouten, vice-voorzitter
 
De bestuurders, noch medewerkers ontvangen een vergoeding vanuit de Stichting
 
De doelstelling van de Stichting is het als publieke media instelling het verzorgen van lokale radio- en televisieuitzendingen voor Gouda.
 
Om deze doelstelling, met circa 100 vrijwilligers, te kunnen verwezenlijken ontvangt de Stichting -onder toezicht van het Commissariaat voor de Media- middelen vanuit de gemeente Gouda en tracht zij van bedrijven en particulieren donaties te verkrijgen.

Verslag van de activiteiten in 2017
 
Het jaar 2017 werd voornamelijk beheerst door de procedures rond de ver­lenging van de machti­ging die uiteindelijk in december 2017 ontvangen werd. Eind 2016 is door Gouwestad bij het Com­missariaat het verzoek ingediend om de machtiging, die per 7 mei 2017 afliep wederom te ver­lengen. Daar een tweede verzoek om een machtiging ingediend was, werd de gemeenteraad door het Commissariaat om advies gevraagd. (Er kan slechts een machtiging voor een lokale publieke omroep verleend worden.)

Dat heeft geleid tot veel overleg en presentatie van toekomstplannen voor de gemeenteraad.
Het is enerzijds jammer dat veel energie is gaan zitten in het gevoerde overleg. Energie die niet gebruikt kon worden voor het primaire doel van Gouwestad: het verzorgen van lokale uitzendingen. Anderzijds daagde het proces Gouwestad uit zich nadrukkelijk bezig te houden met haar toe­komst­plannen. Een toekomst die op media gebied zeer snel en sterk aan veran­de­ring onderhevig is.
 
Het klassieke lineaire tv kijken en radio luisteren en op vaste tijdstippen via de kabeltelevisie wordt in rap tempo vervangen door het door de luis­teraar en kijker zelf kunnen bepalen wanneer hij/zij de informatie wil ont­vangen. De kabel wordt daarbij vervangen door het internet. De harde gren­zen tussen radio, kabelkrant, televisie en website vervagen daardoor. Het enkele jaren ingezette streven van Gouwestad naar een geïntegreerde lokale nieuwsorganisatie om op alle platformen beschikbaar te zijn, werd door de ontwikkelingen in het verslagjaar versterkt.
 
Parallel aan de discussie over de zendmachtiging liep het overleg met de collega lokale omroepen in de regio Midden-Holland over de vorming van een streekomroep. Met de collega's: Reeuwijk-Bodegraven, Woerden, Oudewater en Krimpe­nerwaard werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de reeds bestaande samenwerking op programmatisch gebied geleidelijk verder te laten groeien.
 
De enkele jaren geleden ingezette fysieke integratie van de radio en tele­visie afdelingen werd medio 2017 afgesloten door het verlaten van de radio­studio aan de Markt in Gouda. Alle activiteiten van Gouwestad zijn nu geconcentreerd in de studio aan de Lange Groenendaal in Gouda. De studio ligt op loopafstand van de Markt. Gouwestad blijft dus gevestigd in het hart van Gouda.

Met het verlaten van de studio aan de Markt werd een periode van 37 jaar afgesloten. Nadat Gou­westad in augustus 1980 opgericht is, realiseerde zij heer eerste uitzending door in de ruimte onder de radio studio van de zie­ken­omroep aan de Markt een koppeling tussen deze studio en het Goudse kabelnet te maken. Deze koppeling groeide met de groei van Gouwestad uit tot een goed geou­tilleerde radio studio.
Gouwestad televisie zwierf na haar eerste uitzending in 1984 over diverse locaties, waarna zij een definitief onderkomen vond aan de Lange Groenen­daal. Na diverse verbouwingen en aanpassingen, is dat nu de studio van Gouwestad geworden.
 
Hoewel in 2017 de organisatie veel aandacht kreeg, bleef Gouwestad radio-, kabelkrant- en televisie uitzendingen voor Gouda verzorgen. De pro­gramma's werden allemaal door Gouwestad zelf gepro­duceerd. Daarvoor telde Gouwestad ruim 100 vrijwilligers.
 
De radio-uit­zen­dingen zijn zowel via de ether, 106,20 MHz, kabel 97,7 MHz als via het internet te beluis­teren. De televisie- en kabelkrant uit­zen­dingen deelden samen een (digitaal) kanaal op de Goudse kabel. De tele­vi­sie-uitzendingen waren ook via het internet (Youtube) beschikbaar.
 
Vaste radio programma's zijn (dagelijkse op maandag tot en met vrijdag) Gouwestad Nieuws, Gouwestad Sport (zondagmiddag), Sport op Zaterdag, Kerk in de Buurt (zondagsochtends). Het politieke programma Machiavelli en het programma Het Weekend In, vullen de zaterdagochtend. Het programma Arif had zijn vaste plek op de vrijdagavond en het jongerenprogramma Youth op de woensdagavond. Gouwestad Magazine Radio zorgde voor speciale programma's zoals Gouda Groen en Gouda Dichterbij. De tijd werd opgevuld met (door lokale presentatoren  verzorgde) muziekprogramma's, herhalingen en incidentele uitzendingen vanaf van locatie.
 
Gouwestad Televisie produceerde wekelijks een programma (behalve in de zomermaanden) met nieuws, actualiteiten, reportages en achtergronden uit Gouda. Het programma werd vier keer per dag uitgezonden en was (per item) beschikbaar op het internet. Gouwestad verzorgt daarnaast onder naam Kabelkrant Gouda een kabelkrant. Het Goudse nieuws wordt daarop dagelijks ververst en aangevuld met diverse rubrieken: sport, agenda en dergelijke.
 
De programmering voor Radio en Televisie is opgenomen op de web­site van RTV Gouwestad.
 
Beleidsplan
 
Gouwestad staat open voor een nauwere samenwerking met de collega omroepen in Midden-Holland. De samenwerking zal gebaseerd moeten zijn op de zelf­standigheid en geborgenheid van de verschillende omroepen in  hun lokale gemeenschappen.
 
Door de perikelen rond de verlenging van de machtiging is Gouwestad in 2017 terug­hou­dend geweest met het doen van investeringen.
Of het zich voor langere tijd vastleggen. Het overleg over de mogelijkheden dat Gouwestad televisie ook op andere (kabel)platformen te zien zal zijn, zal weer opge­pakt worden.

Verdere uitbreiding naar de nieuwe sociale media wordt even­eens aange­pakt, waarbij Gouwestad streeft naar een centrale nieuwsredactie zodat niet voor de verschillende platformen dubbel werk gedaan behoeft te worden en daarmee de schaarse tijd van vrijwilligers zo optimaal mogelijk benut wordt. Ook het vaker uitzenden vanaf locatie zal gestimuleerd worden.
Daarbij en daardoor zal Gouwestad zichtbaar blijven in de Goudse samenleving.


Financieel verslag. 
 
Jaarcijfers  (bedragen in euro's)              2017             2016
 
Inkomsten
 
Bijdrage gemeente Gouda                     41.400
Overige ontvangsten                                 100
 
                                                          41.500
                                                       ======
 
Uitgaven  (opstelling conform de voorschriften van het Commissariaat)
 
Personeelskosten                                        0
Afschrijving op apparatuur                     5.200
 
Directe productiekosten                         6.500
Studio                                                15.100
Facilitaire lasten                                  11.700
Algemene kosten                                   3.000
 
                                                          41.500
                                                       ======
 
 
Balans  per 31 december (in euro's)    2017                    2016
 
Vast activa
Radio en televisie apparatuur             14.500                19.700
 
Liquide middelen                                    100                 4.500
 
                                                        14.600               24.400
                                                      ======           ======
 
Kapitaal (incl onderhoudsreserve)         2.200                 2.200
Crediteuren                                         6.200               14.700
Overlopend                                         6.200                 7.500
 
                                                       14.600                24.400
                                                      =====             ======


 De Regionale Omroep Gouwestad kent behalve het stichtingsbestuur drie secties, t.w. Radio, TV en Internet. 

Deze secties worden geleid door een programmaleider, c.q. webmaster. 

Dit zijn voor 

Programmaleider Radio: Gerrit Schinkel [ai]
Programmaleider TV: Kees Nieuwveld
Internet: Hans Sanders Webmaster      
Techniek:  Jaap Buis
Kabelkrant: Christine Valk

De programmaleiders, c.q. webmaster vormen de verbindingslijn tussen bestuur en programmamakers/technici. 

Onderwerpen