Nieuwe peilbesluiten voor de KrimpenerwaardNieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard
 
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor voldoende en schoon water in de Krimpenerwaard. Dit doet het waterschap door peilbesluiten op te stellen en uit te voeren. Voor zeven peilgebieden in de Krimpenerwaard worden dit jaar nieuwe peilbesluiten gemaakt samen met een klankbordgroep en de inbreng van inwoners tijdens de inloopbijeenkomsten.

Met een systeem van stuwen, inlaatbuizen en pompen houdt het waterschap het water in de sloten op een bepaalde hoogte. Hoe hoog, hoe het waterschap dat doet en controleert, staat beschreven in een peilbesluit.

Samen met de gebruikers van het gebied
Deze peilbesluiten stelt het waterschap op met hulp van een klankbordgroep. In deze groep zitten vertegenwoordigers van onder andere de agrarische bedrijven, de gemeente, natuurbeheerders en de provincie. Op die manier kunnen de belangen van deze groepen gebruikers goed worden meegenomen in de op te stellen besluiten. Daarnaast organiseert het waterschap twee openbare bewonersbijeenkomsten zodat de overige gebruikers van het gebied ook informatie krijgen en aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden.

Deze bijeenkomsten hebben de vorm van een inloopbijeenkomst en vinden plaats op:

  • maandag 20 januari van 19.30 – 21.30 uur in Het Kwartier in Stolwijk
  • woensdag 22 januari van 19.30 – 21.30 uur in Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk.
Inwoners kunnen op deze avonden op elk moment binnenlopen.

Zeven peilgebieden
Afgelopen jaren zijn voor een aantal gebieden, waar nieuwe natuur wordt aangelegd, al nieuwe peilbesluiten opgesteld. Die blijven voorlopig gelden. De peilbesluiten die nu worden aangepast, lopen tot eind 2020. Daarom is een actualisatie nodig. Het gaat hierbij om de volgende zeven peilgebieden: De polders Krimpen, De Nesse, Kromme Geer en Zijde (bij Ouderkerk aan den IJssel), Den Hoek en Schuwacht (bij Lekkerkerk), Bergambacht, Stolwijk en Berkenwoude en Beneden Haastrecht. Eind 2020 zijn de nieuwe peilbesluiten klaar.
Meer informatie staat op www.hhsk.nl/peilkrimpenerwaard

Gerelateerde artikelen

Onderwerpen