In de toekomst mogelijk emancipatieprijs in Provincie Zuid-Holland

op Gepost in Provinciaal nieuwsIn de toekomst mogelijk emancipatieprijs in Provincie Zuid-Holland

 

De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken of er een emancipatieprijs kan komen waarmee rolmodellen die diversiteit en inclusiviteit nastreven worden gestimuleerd. Gedeputeerde de Zoete heeft vorige week toegezegd die mogelijkheid serieus te gaan bekijken. Dit nadat Statenlid Armine Stepanyan van GroenLinks daar in een warm pleidooi toe had verzocht.
 
Statenlid Stepanyan: “In een diverse samenleving is het belangrijk dat iedereen zich betrokken en gehoord voelt. In onze provincie is wat dat betreft nog wel wat werk aan de winkel want veel groepen, bijvoorbeeld jongeren of provinciegenoten met een migratieachtergrond, hebben sterk het gevoel dat de provincie op afstand staat. Om deze afstand te verkleinen is het van cruciaal belang dat men zich kan identificeren met de provincie en zich ook daadwerkelijk vertegenwoordigd voelt. Rolmodellen kunnen hierin een sleutelrol vervullen. Mijn fractie wil dat positieve rolmodellen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door voor Zuid-Hollanders die zich dagelijks inzetten voor inclusie een aanmoedigingsprijs in het leven te roepen”.
 
De universiteit van Tilburg heeft onderzocht hoe de provincie Zuid-Holland een meer inclusieve en diverse organisatie kan worden. Uit dat onderzoek blijkt dat er nog veel te verbeteren valt. Bijvoorbeeld wat betreft het personeelsbeleid. In het personeelsbestand van de provincie Zuid-Holland zijn werknemers met een 'niet-westerse' migratieachtergrond sterk ondervertegenwoordigd. Daarnaast blijkt dat werknemers met een migratie-achtergrond twee schalen of functieniveaus lager zitten dan collega’s zonder migratieachtegrond.
 
Stepanyan: “De gedeputeerde zegt dat de provincie kleurenblind is, maar dat blijkt nog niet uit de cijfers. Daaruit blijkt dat Nederlanders met een migratieachtegrond bij de provincie +/- 750 euro per maand minder verdienen dan Nederlanders zonder een migratieachtegrond. Hiervan wordt 60 procent door werk gerelateerd factoren verklaard, maar de overige 40 procent niet. Dit is een zichtbare en tastbare vorm van kansenongelijkheid en dat moeten we rechttrekken. Het onderzoek van de Universiteit van Tilburg geeft mooie aanbevelingen die de Gedeputeerde Staten gaan uitvoeren. Daar is Groenlinks blij mee, maar de Gedeputeerde Staten erkennen ook dat we echt structureel diversiteitsbeleid moeten voeren. Daar is veel meer voor nodig dan een emancipatieprijs, maar dit is een mooi stap.”
 
Mocht Zuid-Holland een emancipatieprijs instellen dan volgt zij het voorbeeld van Noord-Holland. Daar wordt elk jaar de ‘Ribbius Peletier-penning’ uitgereikt.
----

Onderwerpen