Aftreden RVT GoudApot

op Gepost in Lokaal nieuwsAftreden RVT GoudApot

Het bestuur van GoudApot is volledig verrast door het besluit van de raad van toezicht en de adviseur om, zonder enig overleg, hun werkzaamheden per direct neer te leggen.

Wij betreuren deze plotselinge stap. Het bestuur onderkent dat er op enkele punten verschillen van inzicht bestaan over de invulling van de taken en de afbakening van de rolopvatting tussen de raad van toezicht en het bestuur.
Het bestuur onderstreept dat de raad van toezicht haar controletaak altijd volledig en tot beider tevredenheid heeft uitgevoerd, blijkens onder meer uit de goedkeuring van de jaarverslagen.  Ook heeft de stichting steeds en transparant gerapporteerd aan de Gemeente Gouda.

Wij herkennen ons niet in de stelling van de raad van toezicht, dat de statuten niet correct worden nageleefd. De stichting blijft zich verder met al haar vrijwilligers concentreren op het behandelen van de aanvragen. Dit proces wordt door het aftreden niet geraakt. Daarnaast gaan wij op zoek naar nieuwe leden van de raad van toezicht. Wij roepen graag geïnteresseerden op zich bij ons te melden. Tenslotte is dit ook de plaats om de leden van de raad van toezicht en de adviseur publiekelijk te bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren.  
 
Namens het bestuur,
 
Martijn Bloch
Secretaris GoudApot
06 46 61 62 61

Onderwerpen