CDA Gouda lanceert verkiezingsprogramma: ‘Samen kunnen we meer’CDA Gouda lanceert verkiezingsprogramma: ‘Samen kunnen we meer’

Samen kunnen we meer is het motto waarmee CDA Gouda het verkiezingsprogramma lanceert voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 onder de titel ‘De Gouwenaar centraal. Versterken, vernieuwen en verrassen’.

Een mooiere, betere stad maken voor de Gouwenaar. Daar wil CDA Gouda zich voor inzetten. Door samen te werken met de Gouwenaar. Maar ook met bijvoorbeeld sportverenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Versterken wat goed is en aanpakken wat verkeerd gaat. Met luisteren, begrijpen en verbinden wil CDA Gouda samen werken aan een sterke en weerbare stad.
 
Huibert van Rossum, lijsttrekker CDA Gouda: ‘Voor ons staat de Gouwenaar en de Goudse samenleving centraal. De Goudse politiek, het stadsbestuur en het ambtelijk apparaat zijn er om samen te werken met de Gouwenaars. Als CDA willen we een familie- en kindvriendelijke stad, een bloeiend sport- en verenigingsleven, een Gouda waarin we voor elkaar zorgen en een weerbare en veilige leefomgeving. Wij willen daarom ook meer ruimte voor eigen initiatief van onze inwoners en sterke betrokkenheid van bewoners bij te maken keuzes voor Gouda. Dit betekent ook het aanpassen van de  spelregels. Zo willen we dat het stadsbestuur jaarlijks met bewoners en betrokken organisaties een ‘Staat van de stad’ opstelt. Daarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de stad en de wensen die leven in Gouda. Dat vraagt een wendbaar stadsbestuur dat middenin de Goudse samenleving staat en een luisterend oor biedt, begrip toont, goed samenwerkt én handelt’.
 
Het verkiezingsprogramma kent verder een aantal kernpunten, te weten:

·        Een veilig en bruisend Gouda: met meer blauw op straat en minder inbraken;
·        Samen leven doen we met elkaar in Gouda: waar we elkaar aanspreken op rechten én plichten en waar we een nieuw          wijkfonds starten voor wijkteams en buurtinitiatieven;
·        Een kindvriendelijk en groen Gouda dichtbij in eigen buurt en wijk; waar het goed toeven is en er geen speelplekloze buurten ontstaan of wijken met te weinig (goed onderhouden) groen;
·        Een Gouda waarin we voor elkaar zorgen; met zorg voor wie zorg nodig heeft, jong én oud;
·        Een degelijk economisch perspectief voor de Gouwenaar; met groei, werk voor iedereen en stevige lastenverlichting voor de Gouwenaar. Gouda weg uit de top 25 duurste gemeenten;
·        Een duurzaam Gouda; omdat we de aarde in bruikleen hebben van onze Schepper.
We willen uiterlijk in 2040 naar een CO2 neutraal Gouda met een klimaat- en waterbestendige inrichting.
Met een team van 30 enthousiaste kandidaten zet CDA Gouda zich volop in voor Gouda waarbij het verkiezingsprogramma aan de basis ligt voor de inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De CDA campagne #whatsupinGouda is al volop gaande en wordt verder doorgezet de komende maanden.

Onderwerpen