GroenLinks wil met coalitie aan de slag met klimaat, natuur, wonen en werkenGroenLinks wil met coalitie aan de slag met klimaat, natuur, wonen en werken
 
De Statenfractie van GroenLinks Zuid-Holland is enthousiast over het coalitieakkoord dat zij voor Zuid-Holland heeft afgesloten. De fractie kan niet wachten om met VVD, ChristenUnie/SGP, CDA en PvdA aan de slag te gaan. Als tweede partij van de coalitie en verkiezingswinnaar zien zij dat hun speerpunten niet alleen bij de kiezers, maar ook bij de andere partijen op draagvlak kunnen rekenen.  
 
Hoofdonderhandelaars Berend Potjer en Anneloes van Hunnik: “Alle partijen waren het er wel over eens dat wij werk moesten maken van de punten waar GroenLinks al heel lang op hamert. Punten als de klimaatcrisis en de woningnood, maar ook de achteruitgang van de natuur en de omschakeling naar een duurzame economie op basis van hergebruikte materialen.”  
 
Klimaat
Potjer, naast onderhandelaar ook fractievoorzitter en portefeuillehouder energie en milieu: ‘De klimaatcrisis raakt Nederland steeds harder, ook deze zomer werden weer records gebroken. Zuid-Holland is verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot, daarom is het ook zo belangrijke doorbraak dat in dit akkoord de provincie zegt dat wij niet meer investeren in de fossiele economie en overstappen naar  een duurzame economie.” 
 
Wonen
Van Hunnik, tevens portefeuillehouder wonen: ‘Wij dringen er al heel lang op aan om de woningnood aan te pakken. Daarom zijn wij ook zo blij dat wij hebben afgesproken om woningen te bouwen, woningen die betaalbaar en energieneutraal zijn.” Daarbij vindt GroenLinks het belangrijk dat die niet in het groen worden gebouwd.
 
Fiets en OV 
Ariëtte Kasbergen, namens GroenLinks portefeuillehouder verkeer, roemt vooral de investeringen in openbaar vervoer, goede fietsverbindingen en verkeersveiligheid: “We hebben afgesproken dat er meer bussen en treinen gaan rijden in Zuid-Holland en dat het makkelijker wordt om van trein of bus over te stappen op de fiets. Dat ook de dorpen goed bereikbaar zijn met het OV en mensen meer keuze krijgen in hun vervoer. Ook om de fiets te nemen, want ook het fietsnetwerk gaan wij aanpakken, verbeteren en uitbreiden. Als het goed is kan iedereen in Zuid-Holland straks ook zonder auto uit de voeten.”  
 
Nieuwe economie
Armine Stepanyan voert voor GroenLinks het woord over Economie en Luchtvaart: ‘economische groei mag niet ten koste gaan van natuur en klimaat, Groenlinks wil een circulaire - en daarmee toekomstbestendige - economie. We gaan de economie in Zuid-Holland klaar maken voor de toekomst, duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen staan daarbij voorop. Mooi dat deze GroenLinks-uitgangspunten zijn overgenomen’. Als woordvoerder milieu vult Potjer aan: “En vervuiling door bedrijven zien wij niet meer door de vingers.”  
 
Luchtvaart
Stepanyan is ook tevreden over de afspraken rond luchtvaart: “Wij hebben afgesproken dat de luchthaven aan haar maximum zit, het kan dus alleen naar beneden. Met name willen wij daarbij het aantal nachtvluchten terugdringen. Ook breder zetten wij ons in om de overlast en luchtvervuiling van de luchtvaart te verminderen.” 
 
Natuur
GroenLinks-woordvoerder natuur en landbouw Sinan Özkaya is erg te spreken over de natuur- en landbouwparagraaf van het akkoord: natuur krijgt gelukkig weer meer de ruimte in Zuid-Holland. We gaan onze natuurgebieden uitbreiden, het gebruik van landbouwgif terugdringen en zorgen dat de bijen in onze provincie weer gaan zoemen. Samen met boeren en tuinders werken we aan een veel duurzamere landbouwsector. Een grote uitdaging waar ik namens GroenLinks graag mee aan de slag ga.’
 
Namens GroenLinks wordt Berend Potjer voorgedragen als gedeputeerde. Robert Klumpes wordt dan opnieuw Statenlid.
 

Onderwerpen