Hoe gaan we om met Voedselbossen?Hoe gaan we om met Voedselbossen?
 

De gemeente heeft een aantal richtlijnen opgesteld om aanvragen voor een voedselbos te kunnen toetsen en gelijkwaardig te kunnen behandelen. Ook in Oudewater zijn voedselbossen namelijk een nieuw en opkomend fenomeen. In 2019 ontving de gemeente twee aanvragen voor het aanleggen ervan. Voedselbossen helpen bij het herstellen van de ecosystemen zonder de bodem uit te putten.
 
Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos met het doel voedsel te produceren voor mens en dier. Het heeft een rijke biodiversiteit en wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Mest en bestrijdingsmiddelen komen in een voedselbos niet voor.
 
Toetsing van aanvragen
Om de aanvragen voor het aanleggen van een voedselbos gelijk te kunnen beoordelen zijn er interne beleidslijnen opgesteld. Aanvragen die zijn gelegen binnen de rivierzone of binnen bebouwingslinten met een besloten achterland (door bijvoorbeeld een spoorlijn) komen in aanmerking. Ook aanvragen die passend zijn binnen de lintbebouwing vallen binnen de beleidslijnen. Wel zijn de beoordelingen te allen tijde maatwerk.
 

Onderwerpen