Schildklierpatiënten onnodig veel klachtenSchildklierpatiënten onnodig veel klachten

Week van de Schildklier (14-18 mei) in teken van optimaal instellen op medicijnen


In Nederland gebruiken ruim 500.000 patiënten schildklierhormonen. Een groot deel van hen ondervindt ondanks medicijngebruik nog steeds (ernstige) klachten met een grote impact op het dagelijks leven. Schildklier Organisatie Nederland (SON) is ervan overtuigd dat een beter inzicht bij de patiënt over het proces van instellen en een goede samenwerking tussen arts en patiënt tot betere resultaten leidt. Daarom staat de Week van de Schildklier (14 – 18 mei 2018) in het teken van optimaal instellen.

Op maandagochtend 14 mei staat een informatiestand in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (Bleulandweg 10). Patiënten en andere geïnteresseerden kunnen van 9.30 tot 12.30 uur bij SON-vrijwilligers terecht voor informatie en de gratis folder ‘Optimaal instellen luistert nauw’.
 
Optimaal instellen luistert nauw
Goed instellen op schildklierhormoon (levothyroxine) is vaak lastig. In de praktijk blijkt dat veel patiënten (nog) niet goed zijn ingesteld. Dat wil zeggen dat de bloedwaarden ondanks medicatie buiten de normaalwaarden vallen. Daarnaast houden sommige mensen (ernstige) klachten, ook als de bloedwaarden ‘normaal’ zijn. Als een schildklierpatiënt bij ’normale waarden’ nog klachten heeft, is verfijnen van de dosering gewenst (fijn-instelling). Bij veel patiënten is niet bekend dat een kleine aanpassing van de dosering een wereld van verschil kan maken voor de kwaliteit van leven. Volgens de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap is het doel van de behandeling dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt. Kortom, het proces luistert nauw, vraagt inzicht van de patiënt en een goede samenwerking tussen arts en patiënt.
 
Wat zijn schildklieraandoeningen?
De schildklier is een klein orgaantje in de hals, dat belangrijk is voor het functioneren van vele processen in het menselijk lichaam. Mensen met een schildklieraandoening kunnen alleen een normaal leven leiden als ze goed ingesteld zijn op hun medicijnen. Voordat een schildklieraandoening ontdekt wordt, hebben mensen meestal allerlei klachten zoals (extreme) moeheid, moeite met concentreren, het vaak koud of warm hebben, aankomen of juist afvallen.
 
Schildklier Organisatie Nederland
SON zet zich in voor de belangen van alle schildklierpatiënten. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van mensen met een schildklieraandoening. SON verzorgt voorlichting, geeft telefonisch advies, organiseert lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten en bevordert wetenschappelijk onderzoek, zie www.schildklier.nl.
Meer informatie over de Week van de Schildklier en SON is te vinden op www.weekvandeschildklier

Onderwerpen