B.I.R: Waarom geen voetgangerspontje?Waarom geen voetgangerspontje?

De Loetje-locatie blijft iedereen bezighouden en op dit moment ligt bij de gemeente inmiddels de derde aanvraag voor de bouw van een Hotel-Restaurant op deze plek. Maar laten we hier eerst beginnen met ons uitgangspunt nogmaals in chocoladeletters te benadrukken: “Na jarenlang stil staan vindt wij het als B.I.R. fantastisch dat een ondernemer het lef heeft om op deze plek een horecagelegenheid te realiseren en komt hier inderdaad de nieuwste Loetje-vestiging, dan reserveert het B.I.R. hierbij alvast een tafeltje voor de openingsavond!

 
Wat is dan het probleem?
“Van een overheid mag je verwachten dat het haar eigen normen handhaaft, het gaat om consistentie in het beleid!”
Dit had een uitspraak van het B.I.R. kunnen zijn, maar hij is afkomstig van Wethouder Oskam en raakt rechtstreeks aan de kern van het probleem.

Hoewel het de vraag is of er op deze locatie ook daadwerkelijk horeca is toegestaan - maar dat is voer voor juristen - stelt het bestemmingsplan een aantal duidelijke eisen. Allereerst mag het totale oppervlakte aan horeca op dit terrein nooit groter worden dan 400 m2. Beide vorige aanvragen gingen hier ruimschoots overheen. Het huidige verzoek bevat ‘slechts’ 399 m2, maar het eerder zo gewenste terras lijkt nu gewoon te zijn 'weggepoetst'.

Toch is het voor iedereen duidelijk dat er straks wel een terras moet komen.
Merkwaardig, want daar waar een gewone inwoner zich netjes aan de regels moet houden, kan het natuurlijk niet zo zijn dat een ontwikkelaar zijn gebouw via een ‘ongewenste’ en ‘ongeoorloofde’ weg probeert te verdubbelen, omdat daarmee zijn verdienmodel ineens veel aantrekkelijker wordt. Een bestemmingsplan behoort immers voor iedereen gelijk te zijn.

Daarnaast mag er conform het bestemmingsplan geen sprake zijn van een verkeer aantrekkende activiteit. De Notaris d’Aumerlielaan is te smal en doodlopend en kan intensief verkeer niet aan. Deze conclusie kwam overigens al naar voren in een verkeerskundig rapport dat sinds midden jaren 90 bij de gemeente ligt.

Vreemd genoeg test de gemeente hier alleen aan de parkeernormen uit 2016 en gaat verder gemakshalve uit van de veronderstelde cijfers die zijn aangeleverd door de aanvrager.
Opmerkelijk vindt het B.I.R. Bovendien ook nog eens in strijd met het beleid om de verkeersdruk op de Raadhuis/Zoutman zoveel mogelijk terug te dringen.

Een simpele rekensom laat zien dat een drukbezocht restaurant als snel een toename van 5 % of meer oplevert.
Hoe je het dus went of keert, het verkeersprobleem zal bekeken moeten worden vanuit een breder perspectief, waarbij de veiligheid op deze laan boven alles moet gaan. Dagelijks maken vrijwel alle middelbare scholieren uit ons dorp gebruik van deze route richting Gouda.

En als een extra brug dan te duur is, waarom geen voetgangerspontje over de Breevaart. Natuurlijk in combinatie met een veilig verkeerscirculatieplan op de Laan, zodat het vrachtverkeer niet achteruit moet rijden.
De biefstuk-liefhebbers komen dan aanrijden over de Rondweg, de Notaris d’Aumerielaan is veilig en Reeuwijk heeft er weer een leuke attractie bij.

Onderwerpen