Moeilijk vervulbare vacatures vragen om inventiviteitMoeilijk vervulbare vacatures vragen om inventiviteit

UWV verstrekte in Midden-Holland 2.789 WW-uitkeringen in juni 2018. Dit zijn er 149 minder dan de maand daarvoor. In de eerste helft van 2018 was de nieuwe instroom 20% lager dan in de eerste helft van 2017.

In Midden-Holland komt de daling vooral op conto van de bedrijfseconomische en administratieve beroepen en de commerciële beroepen. Het aantal vacatures is gegroeid en blijft op een hoog niveau. UWV brengt gemeente, werkgevers en opleiders bij elkaar om werkzoekenden – eventueel met scholing – een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te geven.


Eind juni 2018 verstrekt UWV 2.789 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit zijn er 149 minder dan in mei, een daling van 5,1%. Deze is sterker dan de landelijke daling van 4,3%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt in Midden-Holland 2,8% in juni 2018. Dit is lager dan het landelijke percentage. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 23,2%, ofwel 841 uitkeringen. In Nederland doet zich een daling van 22,6% voor. Ruim de helft van de daling in Midden-Holland komt door de sectoren industrie, zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus) en zorg & welzijn.

Sterke daling nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in Midden-Holland 1.605 nieuwe WW-uitkeringen van januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat er 394 minder. Dit is een daling van 20%. De landelijke daling was met 17% lager dan die in de regio. De grootste absolute afname zien we bij werkzoekenden met een beroep op het gebied van bedrijfseconomie of administratie of een technisch beroep. Bij de creatieve & taalkundige beroepen en de beroepen zorg & welzijn was de relatíeve afname het grootst. Vooral de afname in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen en in de creatieve en taalkundige beroepen speelden in Midden-Holland een grotere rol dan in de rest van Nederland.

Groei vacatures toenemend probleem

De economie groeit en het aantal vacatures blijft op een hoog niveau. Mensen veranderen ook vaker van baan en babyboomers gaan met pensioen. In totaal zijn er in Midden-Holland 10.600 vacatures ontstaan in de periode van april 2017 tot en met maart 2018. Dat zijn 1.900 meer vacatures (+22%) dan in dezelfde periode daarvóór. In de regio namen de vacatures in commerciële en bedrijfseconomische & administratieve beroepen het meest toe. Voorbeelden van beroepen waar meer vacatures voor kwamen, zijn:
  • verkoopmedewerker detailhandel, kassamedewerker en commercieel medewerker binnendienst bij de commerciële beroepen;
  • medewerkers klantenservice, receptionisten, logistiek medewerkers en bouwcalculators bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen.
Voor HR-professionals die zich met personeelswerving bezighouden heeft UWV
de notitie ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk' gepubliceerd.


UWV werft samen met Werk & Vakmanschap

UWV werkt in toenemende mate met werkgevers en opleiders samen om vacatures te vervullen. Voor opdrachtgever Werk & Vakmanschap werft en selecteert UWV werkzoekenden voor het opleidingstraject ‘Monteur Slimme Meters’ voor Stedin Operations. Vorige week zijn weer veertien werkzoekenden op gesprek geweest. Er zijn vier kandidaten geselecteerd voor de opleiding. Met drie werkzoekenden wordt gekeken naar een andere functie.

‘De ‘harde’ eisen voor het opleidingstraject zijn steeds milder geworden. Bij aanvang van het samenwerkingsverband in juli 2015 was de minimum eis een MBO 2 diploma in techniek. Nu kijken we of een sollicitant óf opleiding, óf ervaring, óf affiniteit heeft. Alle drie is helemaal fantastisch’, vertelt de vestigingsmanager van Werk & Vakmanschap in Leiden.

Onderwerpen