Nieuwe naam: Rabobank Hollandse IJsselNieuwe naam: Rabobank Hollandse IJssel
 
Eén krachtige Rabobank
Rabobank Hollandse IJssel wordt de nieuwe naam van de banken Gouwestreek en Krimpenerwaard.
Beide banken ondertekenden deze zomer een intentieverklaring tot samenvoeging met als doel de vorming van één krachtige Rabobank.

 
Mooie symboliek
De naam Rabobank Hollandse IJssel past het best bij het werkgebied van de bank. De Hollandse IJssel ligt midden in het Groene Hart en verbindt het werkgebied van de twee huidige banken. De Hollandse IJssel is een waterweg die loopt van Gouda tot Krimpen a/d IJssel.
Een mooie symboliek is het feit dat de Goudse boot ‘de IJsel’ in 1840 de eerste verbinding vormde tussen Gouda en de Krimpenerwaard.

 
Samenvoeging
De definitieve beslissing tot samenvoeging wordt genomen door de ledenraad van beide banken op 26 november a.s.
Als zij positief adviseren, is de samenvoeging per 1 februari 2019 een feit.

Onderwerpen