3e Duurzaamheidsmarkt in Zuidplas
Duurzaamheidsmarkt 2018 in Zuidplas
 
De 3e editie alweer en nu in winkelcentrum Dorrestein.in Nieuwerkerk a/d IJssel.
 
Een keus die ingegeven is nadat we in 2017 in het winkelcentrum Reigerhof erg verspreid over de verschillende gangen stonden en zo niet één geheel vormden en alle facetten van duurzaam even veel aandacht kregen. Door de vorm van de passage van Dorrestein denken we dit euvel te hebben opgelost. Ook zijn er voor het eerst zogenaamde publiekstrekkers. Natuurlijk gericht op duurzaam.
 
Zo is er de energiebus die, vooral gericht op scholieren, spelenderwijs je kennis laat maken met duurzame energie en alternatieven voor kolen, kernenergie en gas. Bij deze bus is ook een adviseur die de vaders en moeders (of opa’s en oma’s) het een en ander kan vertellen van nieuwe vormen van energie. De adviseur zal worden afgelost door een promotor die uitleg kan geven over regelingen, zoals bijvoorbeeld subsidies, met betrekking tot de duurzame energie.
 
De energy-floor staat er. Een ruimte waarin je, door zelf te springen of te dansen, energie opwekt en met deze energie een foto kunt maken die je mag delen met diverse sociale media. Een fij demonstratie van energie voor energie.
 
Het gebruik van de fiets als gezond alternatief. De fietsersbond afdeling Nieuwerkerk heeft daarvoor een mooie opstelling gemaakt.
 
Lokaal, bestrijdingsmiddelen en kunstmest vrij, telen van groente en fruit dat ook nog lokaal word verkocht. Geen lange vervoersstromen en super vers.
Ook tarwe, eveneens schoon geteeld, lokaal geoogst, gedorst en gereinigd word, ook lokaal, door molen Windlust gemalen en bij, onder andere, de Korenaer aan Kortenoord, waar mensen met een beperking werken, verwerkt tot brood maar ook verpakt om zelf thuis tot heerlijke bakproducten te bakken. idEveneens zorgdragen voor een gevarieerder plantengroei ter bevordering van de aanwezigheid van onze natuurlijke vrienden de bijen. Noodzakelijk voor groei en bloei.
 
Hergebruik van materialen die door velen als “afval” worden gezien krijgt aandacht. We zien de leukste accessoires die nuttig zijn maar ook mooi.
Producten van onder andere bamboe en oude binnenbanden, gemaakt door sociale ondernemingen in de Filipijnen en de wereldwinkel laten zien dat duurzaam ook is iets is als; iedere wereldbewoner haar of zijn werk te gunnen en daarmee een inkomen te verschaffen. Denk ook aan fair-trade producten.
 
Elektrische mobiliteit krijgt steeds meer body in de privé-sfeer is er informatie maat ook lokale ondernemers kunnen hun transport doen met door elektrisch aangedreven voertuigen.
 
(Grond-)Waterbeheer in de vorm van informatie over stenen verwijderen voor groen, verbeteren van “dode” stukken openbare tegels of verwaarloosd groen met behulp van de aangrenzende bewoners krijgt de aandacht. We verwachten ook een demonstratie van het Hoogheemraadschap die heel duidelijk maakt wat de invloed is van verstenen of wegvloeien van hemelwater in het riool.
 
Zon op Zuidplas is een feit. Een coöperatie die, met de zogenaamde postcode roos formule, deelnemers de mogelijkheid bied zon energie op te wekken op een ander dak dan van de deelnemer. Bijvoorbeeld omdat het dak er niet geschikt voor is of te weinig ruimte bied.
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen.
 
Besparen op energie ontbreekt niet en ook daar kan men zich over laten informeren.
De gemeente Zuidplas informeert haar inwoners over het beleid met betrekking tot duurzaam en is graag bereid uw ideeën daarover te horen en van gedachte te wisselen.
 
Wethouder Jan Verbeek zal 10.00 uur de aftrap verzorgen. Hij mengt zich onder de belangstellenden en heeft een luisterend oor.
Om 11.00 uur zal hij, samen met de werkgroep 
“Zuidplas Fair-Trade gemeente”, een actie doen om dit doel te bereiken.
 
De stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas is een verzamelplaats van kennis over duurzaam week we delen met burgers en gemeentebestuur en met enthousiasme uitdragen omdat het een kans is om de leefomgeving in meer dan één opzicht te verbeteren.

Onderwerpen