Seizoensstijging WW-uitkeringen in Midden-HollandSeizoensstijging WW-uitkeringen in Midden-Holland

In Midden-Holland stijgt het aantal WW-uitkeringen in januari met 2,1%. Dit komt omdat aan het eind van het jaar veel arbeidscontracten aflopen. In vergelijking met vorig jaar, blijft het aantal WW-uitkeringen dalen. In veel sectoren blijft er veel vraag naar personeel, terwijl het aanbod van werkzoekenden afneemt. Dit speelt ook in zorg & welzijn.

De sector, werkgevers, gemeenten en UWV werken samen om vacatures te vervullen. Op kleinschalige en grotere events ontdekken mensen wat de zorg te bieden heeft en krijgen ze informatie over mogelijkheden tot een overstap naar een beroep in zorg.


Eind januari 2019 verstrekte UWV 2.577 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 53 meer dan in december, een stijging van 2,1% die ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,2% blijft. In heel Nederland neemt het aantal WW-uitkeringen in januari toe, maar nergens was de stijging zo gering als in Midden-Holland. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in januari 2019 in Midden-Holland 2,6% en komt daarmee eveneens uit onder het landelijk gemiddelde (3,1%).
In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 18,8%, oftewel 597 uitkeringen. De afname was daarmee op jaarbasis sterker dan in Nederland (-16,7%). De grootste procentuele dalingen deden zich voor bij agrarische beroepen (-33,3%), creatieve en taalkundige beroepen (-29,6%) en commerciële beroepen (-29,0%).


Steeds meer vacatures zorg & welzijn

Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden in de beroepsklasse zorg & welzijn neemt in Midden-Holland met 22,6% sterker af dan gemiddeld. Werkgevers met vacatures in deze beroepsklasse hebben moeite deze in te vullen. In een jaar tijd is het aantal vacatures voor zorg en welzijn beroepen met 14% toegenomen tot 900 stuks, zo heeft UWV becijferd. In 2019 zal het aantal vacatures in de sector zorg & welzijn verder toenemen, volgens de recent verschenen notitie Verwachtingen voor 2019 van UWV.

Kansen en oplossingen

Voorbeelden van beroepen waarvoor een zeer krappe arbeidsmarkt geldt zijn verzorgende IG, basisverpleegkundige en (gespecialiseerd) verpleegkundige. In Midden-Holland worden 21 WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden in één van deze drie beroepen. In de position paper ‘Arbeidsmarktbeleid in de zorg’ noemt UWV een aantal oplossingen om de personele problemen het hoofd te bieden: aanboren van nieuw talent, anders organiseren van werk en binden en boeien van al in de sector werkzaam personeel. Terugdringen van de uitstroom uit de sector en bevorderen van de instroom van buiten de sector zijn maatregelen die volgens werkgevers het grootste effect hebben.

Bijeenkomsten voor match tussen zorgwerkgevers en werkzoekenden

De sector organiseert in de week van 11 tot 16 maart de Week van Zorg en Welzijn 2019. UWV brengt die maand een geactualiseerde factsheet zorg uit. Samen met zorgwerkgevers organiseert UWV op 12 maart het ‘Festival ontdek Zorg en Welzijn’ in Gouda. Op dit banenfestival ontdekken bezoekers alles over opleidingen, loopbaanadvies, aanbod van vacatures in de regio en de grote diversiteit aan functies en sectoren binnen zorg en welzijn. Het festival is erop gericht dat elke bezoeker de deur uitgaat met nieuwe inzichten, een concrete afspraak voor loopbaanadvies, een meeloopstage, een oriëntatiebaan, of een gesprek voor een leer-werktraject.
Meer informatie: https://care2care.nl/nl/week-van-zorg-en-welzijn.


Onderwerpen