Minder werkzoekenden langdurig in de WW in Midden-HollandMinder werkzoekenden langdurig in de WW in Midden-Holland

In Midden-Holland daalt het aantal WW-uitkeringen in maart met 1% minder sterk dan landelijk. In maart 2019 kent drie op de tien WW-uitkeringen een uitkeringsduur van 12 maanden of langer. Het aantal uitkeringen dat 12 maanden of langer loopt daalde ten opzichte van een jaar eerder echter ook met bijna 30%. In maart 2018 bedroeg dit aandeel nog meer dan een derde. Met bijeenkomsten creëert UWV Midden-Holland kansen voor werkzoekenden om langdurige WW te voorkomen.

Eind maart 2019 verstrekte UWV 2.504 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 26 minder dan in januari, een daling van 1% die onder de landelijke trend van -2,2% blijft. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kromp licht naar 2,5% en komt daarmee uit onder het landelijk gemiddelde (2,9%). In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 20,1%, oftewel 630 uitkeringen. Deze afname was scherper dan voor Nederland als geheel (-18,2%).

Aantal langdurige WW-uitkeringen daalde met 30%

In Midden-Holland kent in totaal 30% van de WW-uitkeringen een uitkeringsduur van 12 maanden of langer. Het aantal uitkeringen dat 12 maanden of langer loopt daalde ten opzichte van een jaar eerder echter met een vergelijkbaar percentage. Het aandeel werkzoekenden dat langer dan 12 maanden WW heeft, is per maart 2019 het grootst in de beroepsklassen ict beroepen, bedrijfseconomische & administratieve beroepen, openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen en managers. In de beroepsklassen openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen, ict beroepen, en agrarische beroepen nam het aandeel uitkeringen met duur van meer dan 12 maanden toe. Voor alle overige beroepsklassen daalde het aandeel WW-uitkeringen met een looptijd van 12 maanden of meer.
Ontwikkeling langdurige WW MH

Aandeel 50-plus werkzoekenden in langdurige WW

Leeftijd kan een rol spelen bij het uitblijven van een nieuwe baan. In Midden-Holland is ongeveer acht op de tien WW’ers met een verstreken uitkeringsduur van langer dan 12 maanden 50 jaar of ouder. Dit vloeit voort uit het feit dat 50-plussers vaak meer uitkeringsrecht hebben opgebouwd. Uit onderzoek blijkt dat oudere werkzoekenden in veel gevallen bereid zijn hun inkomenseisen bij te stellen. Ook vertonen zij geen significant ander sollicitatiepatroon dan jongere werkzoekenden. Koudwatervrees en beeldvorming bij werkgevers kunnen ook een rol spelen bij het aannemen van 50-plus werkzoekenden. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt stimuleert hen echter om ook het potentieel van 50-plussers te benutten.
Aandeel langdurige WW 50-plus in MH

UWV creëert kansen om langdurige WW te voorkomen

Hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, des te lastiger het wordt om een nieuwe baan te vinden. Daarom organiseert UWV Midden-Holland, dikwijls samen met werkgevers en gemeenten, verschillende bijeenkomsten waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Half mei staat er zo bijvoorbeeld een ‘matching event’ op het programma voor mensen met een administratieve of secretariële achtergrond. Er is minder werk in deze functies, maar dat betekent niet dat er geen werk is voor mensen met competenties opgedaan in deze beroepen. Tijdens dit event ontmoeten werkzoekenden werkgevers en ontdekken zij of een andere sector of een ander beroep goed past. Zo creëert UWV kansen voor werkzoekenden om opnieuw een baan te vinden
 

Onderwerpen