Kinderen knappen onderdoorgang van De Wingerd opKinderen knappen onderdoorgang van De Wingerd op
 
Met een brief aan de burgemeester van Waddinxveen, vroegen de kinderen aandacht voor hun schilderwerk. Woensdag 26 juni was het dan zo ver. Vol trots toonden de kinderen en hun ouders het schilderwerk dat de onderdoorgang opsiert van de flat De Wingerd. Dat was het resultaat van het project BuurtThuis.
 
BuurtThuis is een thuis voor bewoners midden in de buurt. Een tijdelijke laagdrempelige plek (pop-up) waar bewoners en professionals elkaar ontmoeten. Het idee is dat bewoners elkaar spreken en diensten of goederen kunnen uitwisselen, waardoor zij zich onderling en met de buurt verbonden voelen: het verlengstuk van de eigen huiskamer.
 
Een fleurige buurt
Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis vond het ‘super’ dat hij was uitgenodigd bij de feestelijke bijeenkomst. Zo hoefde hij met dit warme weer niet te vergaderen. “We kunnen wel plannen maken op het gemeentehuis, maar wat we echt graag zien en wat ook belangrijk is, is dat mensen het in hun eigen buurt goed en gezellig hebben met elkaar. Niet alleen de ouderen maar ook de kinderen”. Vervolgens telde hij samen met de aanwezigen af en stormden alle kinderen door een papieren wand. De onderdoorgang is beschilderd met allerlei vrolijke figuren.
 
Voor het project BuurtThuis heeft Woonpartners Midden-Holland gekozen voor De Wingerd e.o. in Waddinxveen. Een buurt met de nodige leefbaarheidsproblemen en een diversiteit aan culturen. De leefbaarheidsproblemen vormen een goede aanleiding om met bewoners in gesprek te komen en een duurzame verbinding tussen de corporatie en de huurders en de huurders onderling op te gaan starten.
 
“Het is de bedoeling dat de woningcorporatie de aanstichter is van het project, maar als het eenmaal loopt, wordt het overgenomen door vrijwilligers van de buurt” aldus Astrid de Rijk, coördinator van de afdeling Wonen. “Wij hebben in eerste instantie ook met andere corporaties uit het Groene Hart dit experiment opgepakt. Maar in elke wijk of complex zijn er andere behoeftes en is er een andere aanpak”.
 
Ideeën en plannen
Er is gestart met een oliebollenactie om ideeën en behoeften bij de bewoners te inventariseren. Van daaruit werd er verder gewerkt. Uit deze actiesessies namen drie medewerkers van Woonpartners deel. Enkele ideeën bestonden ondermeer uit: contact met bewoners, koffiedrinken, Nederlandse taal met elkaar leren, gelijke interesse-middagen. Er waren ook veel vrijwilligers die de verschillende acties wilden begeleiden. Uiteindelijk zijn er plannen gemaakt om de ideeën uit te werken. Het opknappen van de onderdoorgang was er daar één van.
 
Hoe verder?
Het opknappen van de onderdoorgang was onder begeleiding van ‘De Kinderwerkplaats’. Zij bereiden de actie voor, regelen het materiaal en een straatkunstenaar, enthousiasmeren de kinderen door huis-aan-huis te gaan, begeleiden de 8 bijeenkomsten en organiseren het eindfeest. Een paar bewoners zeggen: “Wij zijn heel blij dat Woonpartners dit allemaal voor ons doet. We zijn zelf aan de slag gegaan en zetten dit ook voort. De andere onderdoorgang willen wij als ouders ook graag oppakken!”
 
Met het project BuurtThuis kunnen de bewoners elkaar makkelijker aanspreken en is het opzetten van
een gezamenlijke activiteit een stuk laagdrempeliger. Met een mooie zomer in aantocht wordt er wellicht nog een spelletjesmiddag of buurtborrel geregeld?

Onderwerpen