Condoleance overlijden Theo PollemansCondoleance overlijden Theo Pollemans
 

De gemeente Oudewater condoleert de familie en naasten van Theo Pollemans. De veelzijdige Oudewaternaar overleed op dinsdag 23 juli 2019. Hij is 89 jaar geworden.
 
Diverse boeken
Pollemans – geboren in 1930 in Oude Tonge – genoot grote bekendheid in de stad. Veel Oudewaternaren hebben op de Jozefschool nog les van hem gehad. Al tijdens zijn arbeidsleven toonde hij een brede historische belangstelling en onderscheidde hij zich als schrijver en samensteller van tentoonstellingen. Na zijn pensionering in 1990 kon hij zich volledig toeleggen op zijn passies. Diverse boeken verschenen er van zijn hand. Die hadden vooral betrekking op de geschiedenis van zijn eigen stad. ‘Oudewater tijdens de Tweede Wereld Oorlog’ en ‘Ach ja, zo was Oudewater – Stad en Ommelanden van 1900 tot 1950’. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Van ‘Oudewater in Touw’ was hij medeauteur.
 
Betrokken inwoner
,,Theo Pollemans was een veelzijdig mens en een maatschappelijk betrokken inwoner. Hij heeft veel betekend voor de Oudewaterse gemeenschap; als onderwijskundige, geschiedkundige, schrijver en stadsgids’’, somt burgemeester Pieter Verhoeve op. ,,Vooral op het gebied van de herdenkingscultuur van de Tweede Wereldoorlog wist Pollemans zich te onderscheiden. Zo leverde hij een bijdrage aan een diepere maatschappelijk verankering van de 4 mei herdenking. In de lente van dit jaar was hij zelfs nog betrokken bij de tentoonstelling over Herman de Man in de Oudewaterse bibliotheek’’.
Eind vorige eeuw kreeg Pollemans een koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Condoleance
,,Onze gedachten gaan nu uit naar zijn vrouw Ria, kinderen en alle naasten die hem dierbaar waren,’’ zegt Verhoeve.

 

Onderwerpen