Aanpak Essentaksterfte in het BentwoudAanpak Essentaksterfte in het Bentwoud
 

 
Staatbosbeheer start in week 32 met de aanpak van Essentaksterfte  in het Bentwoud. Een groot deel van de Essen zijn zwaar aangetast door de agressieve schimmelzieke Essentaksterfte waardoor ze spontaan kunnen omvallen. Om de veiligheid voor de bezoekers te kunnen waarborgen,  worden alle zieke essen in het bosperceel ten oosten van Landgoed Bentwoud verwijderd. De zaagwerkzaamheden zullen naar verwachting 1 week in beslag nemen. 
 
Essentaksterfte
De essentaksterfte is een van oorsprong Aziatische schimmelziekte die zich sinds 2016  in rap tempo over het land verspreid. De schimmel verstopt de vaten in de jonge takken, waardoor deze afsterven. Dit verzwakt de boom en maakt de weg vrij voor andere schimmels en insecten. Bomen kunnen hiervan niet herstellen en gaan uiteindelijk dood.   80 % van alle Nederlandse essen die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer zijn aangetast door deze ziekte. Boswachter Jonathan: “Het bos in het Bentwoud is nog erg jong. Hierdoor heeft de Essentaksterfte extra snel om zich heen kunnen slaan waardoor veel essen er erg slecht bij staan. In verband met de veiligheid zien wij helaas geen ander optie dan de zieke bomen langs wegen en paden weg te halen.”
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats in het bosperceel ten oosten van Landgoed Bentwoud. Hier loopt een wandelroute doorheen waardoor bomen over het pad kunnen vallen. Tijdens de zaagwerkzaamheden wordt het gebied afgesloten voor publiek. Wandelroutes worden omgeleid. Na afloop van de werkzaamheden is het gebied weer toegankelijk.
 
Herplant
Bij het aanplanten van het bos in het Bentwoud is er gekozen voor een grote diversiteit aan boom en struiksoorten. Dit heeft als grote voordeel dat wanneer een boomsoort ziek wordt, niet het hele bosperceel kaal zal zijn. Er blijven o.a. nog groepen met elzen, eiken, wilgen en populieren staan. De open plekken die tijdens het zagen zullen ontstaan worden na de werkzaamheden weer ingeplant met verschillende inheemse soorten.
 
Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden is bekeken of er bijvoorbeeld beschermde planten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.
 

Onderwerpen