GroenLinks: Zuid-Holland voorkom duurder ov door hoger btwGroenLinks: Zuid-Holland voorkom duurder ov door hoger btw

Bij de bespreking van de najaarsnota heeft GroenLinks Zuid-Holland opnieuw gepleit voor verlaging van de tarieven in het openbaar vervoer.
Met name omdat is gebleken uit het regeerakkoord dat de regering het btw-tarief van 6% naar 9% wil verhogen.

Ook openbaar vervoer zal door deze wijziging waarschijnlijk duurder worden. 

 
Het gaat financieel goed met de provincie en daarom is het van belang dat we nu de tarieven gaan verlagen.
GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: 'De provincie wil duurzame mobiliteit stimuleren, dat vindt GroenLinks een goede zaak. Helaas hebben de partijen die het regeerakkoord hebben opgesteld besloten om het lage btw-tarief te verhogen.

Dit betekent dat ook de ov-tarieven zullen stijgen als deze plannen door zullen gaan. Hierdoor wordt het openbaar vervoer t.o.v. de auto minder aantrekkelijk. Dit vinden wij een slechte zaak.

Wij hebben de provincie dan ook opgeroepen om de ov-tarieven te verlagen zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief wordt.'

Onderwerpen