Historische stad zoekt eigentijdse burgemeesterHistorische stad zoekt eigentijdse burgemeester

 
De gemeenteraad van Oudewater is op zoek naar een ‘zorgzame burgemeester die midden in de samenleving staat’ en snapt dat ‘meningsverschillen bij samenleven horen’. Dit staat in de omschrijving waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Die beschrijving heet de profielschets. Deze profielschets heeft de gemeenteraad van Oudewater maandagavond 3 februari vastgesteld.

In de profielschets staat waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen
Door het vertrek van burgemeester Pieter Verhoeve zoekt de gemeenteraad van Oudewater een nieuwe burgemeester. Wim Groeneweg is waarnemend burgemeester tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. Sinds 2001 mag de gemeenteraad zelf een nieuwe burgemeester selecteren. Om dit goed te kunnen doen, stelde de gemeenteraad op maandagavond 3 februari de profielschets vast. Hierin staat alles waaraan een nieuwe  burgemeester moet voldoen.
 
Hoe is het profiel opgesteld?
Alle raadsleden hebben aan de vertrouwenscommissie laten weten wat zij van een nieuwe burgemeester verwachten. De vertrouwenscommissie bestaat uit een lid van alle partijen uit de Oudewaterse gemeenteraad. Op basis van wat de raadsleden belangrijk vinden, stelde deze commissie de profielschets vast voor burgemeester die we zoeken.
 
Wat zoekt Oudewater voor burgemeester?
‘We zijn op zoek naar een bestuurder die Oudewater omarmt en verder wil helpen’, zegt Judith de Vor, raadslid en voorzitter van de vertrouwenscommissie. ‘De nieuwe burgemeester moet midden in de samenleving staan en hieraan meedoen. Ook moet hij of zij zich er in thuis voelen en weten wat er speelt. Een burgemeester moet verdriet en plezier met de inwoners delen,’ licht De Vor toe. ’En de burgemeester van Oudewater moet ook buiten de gemeente een herkenbare figuur zijn. Bijvoorbeeld door - zeker in de regio - op te treden als ambassadeur van de gemeente.’
 
De nieuwe burgemeester houdt tegelijkertijd vast aan zijn professionele en democratische principes. 'Het is belangrijk dat de burgemeester duidelijk zegt wat de regels zijn én daaraan vasthoudt,’ aldus De Vor. ‘De openbare orde en veiligheid zijn bij hem of haar dus in goede handen. Ook vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de burgemeester de normen van integriteit bewaakt. Dat betekent dat de burgemeester erop toeziet dat het openbaar bestuur, zoals raadsleden, ambtenaren en wethouders eerlijk en betrouwbaar handelen.
 
Hopelijk is voor de zomervakantie de nieuwe burgemeester bekend
Kandidaten kunnen tot 4 maart reageren op de vacature. Daarna start de selectieprocedure. De vertrouwenscommissie hoopt dat de selectieprocedure vóór zomervakantie kan worden afgerond en de nieuwe burgemeester bekend is.

Onderwerpen