Woningbehoefte neemt toe en verspreidt zich over het hele land

stedplan
icon icon icon icon icon icon
 
 
Almere - Homeruskwartier 13
Woningbehoefte neemt toe en verspreidt zich over het hele land lees meer
De woningbehoefte blijkt veel groter dan voorheen verwacht. In de komende tien jaar zijn 100.000 meer woningen nodig dan twee jaar eerder werd berekend. Ook is deze behoefte meer verspreid over het land. In verschillende regio’s is hierdoor minder of pas na 2030 sprake van krimp. Daarnaast neemt het aantal huishoudens in Amsterdam minder hard toe dan eerder verwacht. In Den Haag en Leiden is juist sprake van een fors grotere huishoudensgroei. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Bureau Stedelijke Planning van verschillende huishoudensprognoses van Primos en het CBS.
lees meer lees meer
 
Willemsoord Den Helder
Advisering horecacluster in gebiedsontwikkeling Willemsoord Den Helder lees meer
De voormalige Rijkswerf Willemsoord met cultuurhistorisch monument ‘De Kleine Werf’, ten oosten van de binnenstad van Den Helder, vormt een bijzondere plek binnen de stad. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel, dat één geheel vormt met het centrum. Met een uitbreiding van het horeca-aanbod in ‘De Kleine Werf’ en Willemsoord Zuid als brandpunt van culturele en toeristische activiteit. Bureau Stedelijke Planning heeft in samenwerking met Sandenburg Concept Creation een bijdrage geleverd aan deze gebiedsontwikkeling. We scherpten de visie voor het horecacluster aan en verzorgden de ladderonderbouwing.
lees meer lees meer
 
Marktonderzoek historisch BATA-complex Best tot flexibele werklocatie lees meer
Het historische BATA-complex (1934) in Best maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Breeven. Het omvat zeven karakteristieke gebouwen, waaronder drie fabrieksgebouwen die zijn aangewezen als Cultureel Erfgoed. Zowel de eigenaar als de exploitant en de gemeente Best willen het complex moderniseren zodat het kan worden ingezet als bijzondere, flexibele werklocatie. Bureau Stedelijke Planning coördineerde voor C’park Bata Best onder andere de subsidieaanvraag bij het ROW (Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties) voor modernisering en verduurzaming van de gebouwen en herinrichting van het buitenterrein.
lees meer lees meer
 
Wonen in Wijk- en Stadsdeelcentra
Onderzoek herontwikkeling wijk- en stadsdeelcentra met woningen en voorzieningen tot hart van Suburbia lees meer
Veel wijk- en stadsdeelcentra zijn verouderd en kampen met structurele leegstand. Dit biedt de mogelijkheid om deze gebieden nieuw leven in te blazen als een centrale plek voor ontmoeting en beleving voor de omliggende wijken. Dit krijgt vorm door woningen, horeca, leisure, maatschappelijke voorzieningen en werkunits toe te voegen. Hierdoor krijgen de wijk- en stadsdeelcentra veel meer een verzorgende functie en ontmoetingsplaats voor de bewoners. Ook wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote behoefte aan stedelijke woonmilieus en vergroten de bewoners hun bestedingen, waardoor minder sprake is van leegstand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Bureau Stedelijke Planning, dat in samenwerking met AM en Syntrus Achmea Real Estate & Finance onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van wijk- en stadsdeelcentra.
lees meer lees meer
 
Amsterdam Nieuw West
Projectmanagement ontwikkeling Osdorpplein tot hét centrum van Nieuw-West lees meer
Het Osdorpplein en omgeving is in ontwikkeling. De gemeente Amsterdam wil van dit verouderde winkelcentrum hét centrum voor stadsdeel Nieuw-West maken. Door het toevoegen van vrijetijdsvoorzieningen, horeca, fraaier ingerichte pleinen en extra woningen moet het een aangename plek worden waar men graag verblijft. Abel Malschaert van Bureau Stedelijke Planning werkt als assistent projectmanager aan de ontwikkeling van dit centrumgebied. Een mooi project dat vraagt om veel creativiteit, een zorgvuldig bestuurlijk besluitvormingsproces en procesmatige afstemming tussen diverse interne en externe stakeholders.
lees meer lees meer
 
Woonvisie binnenstad Zwolle lees meer
De gemeente Zwolle spreekt in de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ en de Woonvisie uit 2017 de ambitie uit om te groeien en verder te verstedelijken. Deze verstedelijking uit zich onder meer in een concentratie van menselijke activiteiten, bebouwing en een nieuwe dynamiek. Hierbij is het belangrijk dat de schil rondom de historische binnenstad verder verstedelijkt en daarmee qua sfeer en beleving beter aansluit op de historische binnenstad. Onderdeel van de groeiopgave is het huisvesten van studenten. Bureau Stedelijke Planning heeft de woonbehoefte in het Zwolse centrumgebied in beeld gebracht.
lees meer lees meer
 
Amstel III impressie nieuwsbrief
 
Strategie dagelijkse voorzieningen Amstel III lees meer
Amsterdam staat voor een grote opgave als het gaat om woningbouw om de grote bevolkingsgroei op te kunnen vangen. Naast o.a. Amsterdam Noord en Haven-Stad is Amsterdam Zuidoost met daarin het deelgebied Amstel III een van de aangewezen ontwikkellocaties voor deze bouwopgave. De gemeente Amsterdam gaat er momenteel vanuit dat in dit oorspronkelijke kantorengebied circa 10.000 tot 15.000 nieuwe woningen gaan komen. Daarnaast blijft er ruimte voor kantoren en moeten voorzieningen de wijk aantrekkelijk maken. Bureau Stedelijke Planning gaat voor de gemeente een nieuwe strategie voor de dagelijkse voorzieningen formuleren.
lees meer lees meer
 
 
 

Onderwerpen